logo

REFERENC LISTA IZGRAĐENIH OBJEKATAVile u Višnjičkoj Banji Beograd individualna gradnja        


Po + P + P1 + Ptk  površine 820 m2                                                       

Po + P + P1 + Ptk površine 820 m2
Po + P + Ptk površine 460 m2
Po + P + Ptk površine 380 m2 

Stambeni objekat sa četiri stana u ulici Vojvode Stepe Beograd                 

Po+P+P1+Ptk površine 560 m2


Poslovni objekat »Tehnički pregled« preduzeće »MM« Nova Galenika           

PP + P1 + Ptk površine 2000 m2


Stambena zgrada na Petlovom Brdu

190 stanova + 18 lokala površine 6000 m2


Kumodraž II površine 2000 m2
Balkanska nadziđivanje površine 240 m2

Valjevo »DIREKCIJA ZA OBNOVU ZEMLJE«


50 stanova (od 05.10.1999 do 04.05.2000) 3500 m2

Beograd » DIREKCIJA ZA OBNOVU ZEMLJE «


156 stanova Bežanjiska kosa površine 11000 m2
56 stanova Čukarička padina površine 3800 m2
34 stana Valjevo površine 1800 m2


Čukarička padina , stambeno poslovni objekti ( tri lamele )

P+5+Ptk 80 stanova površine 6000 m2


Nadziđivanje Novi Beograd površine 1800 m2

Kumodraška 119, 121 stambeno poslovni kompleks površine 6300 m2