logo

PROJEKTOVANJEAngažovanjem stručnog, odgovornog i kreativnog tima ovlašćenih arhitekata, građevinskih, elektrotehničkih i mašinskih inženjera možemo Vam ponuditi vrhunske usluge projektovanja Vašeg životnog ili poslovnog prostora. Prezentaciju izrađenog projekta upotpunjuje 3D model eksterijera i enterijera koji analitički prikazuje materijalizaciju, teksturu i način opremanja zamišljenog objekta i prezentuje projektovani objekat kao stvaran.

Samostalno ili u saradnji sa drugim preduzećima pružamo sledeće projektantske usluge:

 • Izrada urbanističkog projekta
 • Izrada projekta pripremnih radova
 • Izrada idejnog projekta (arhitektonsko rešenje)
 • Izrada glavnog i izvođačkog projekta (obuhvata arhitektonski projekat, projekat konstrukcije, projekat vodovoda i kanalizacije, projekat elektroinstalacija i projekat mašinskih instalacija)
 • Izrada projekta izvedenog stanja
 • Izrada projekta enterijera (3D modela)
 • Izrada projekta spoljnog uređenja
 • Izrada kataloga za određeni objekat
 • Izrada projekata legalizacije
 • Izrada projekata prenamene i rekonstrukcije
 • Izrada tehničke kontrole
 • Izrada projekta energetski efikasnih obijekta (na postojećim ili novim objektima)


 • PRATIMO VAŠ ŽIVOTNI STIL I PRETVARAMO U LIČNI DIZAJN!


  Enterijeri | Projektovanje | Izvođenje | Adaptacija | Nameštaj i Opremanje | Beograd